Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH Japan Solutions (JASSO) cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng.
Quý khách vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà JASSO thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1.  Thông tin cá nhân:
Được sử dụng để:
• Hỗ trợ Khách hàng khi mua sản phẩm.
• Giải đáp thắc mắc khách hàng.
• Cung cấp cho Quý khách thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi, tặng phẩm,..
• Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của JASSO.
- Để truy cập và sử dụng một số giao dịch của JASSO, Quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với JASSO thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. JASSO không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

2. Chia sẻ thông tin:
- Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, JASSO cam kết sẽ không tiết lộ thông tin Quý khách ra ngoài.
- Trong một số trường hợp, JASSO có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.
- JASSO chỉ có thể cung cấp thông tin cá nhân trong các trường hợp thật sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp sẽ giúp JASSO bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

3. Bảo mật thông tin cá nhân:
- Khi Quý khách gửi thông tin cá nhân của cho JASSO, Quý khách đã đồng ý với các điều khoản đã nêu trên. JASSO cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách thức có thể. JASSO sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng.
- Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, JASSO cũng không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Quý khách cung cấp sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn.
                                                                                                                           
TRÂN TRỌNG ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG !

Các tin khác


Mua hàng thành công
facebook