Bộ xét nghiệm ESPLINE Nhật Bản
Lượt xem: 181

Bộ xét nghiệm ESPLINE Nhật Bản

Bộ kit đầu tiên của Nhật Bản phát hiện kháng nguyên COVID-19 trong 30 phút. Bộ xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2, xét nghiệm sắc ký miễn dịch dựa trên nguyên tắc miễn dịch enzyme (EIA).


Mua hàng thành công
facebook